Met verzorging en verpleging van SuZorg krijgt u de hulp en ondersteuning die u nodig heeft. Ik sta voor u klaar.

Wat is verzorging?

Ik help u bij bijvoorbeeld wassen, aankleden, steunkousen aantrekken, eten, drinken, toiletgang, scheren en uw bril opzetten. Ik neem gedeeltelijk uw activiteiten over op het gebied van uw persoonlijke verzorging. Mijn verzorging richt zich op het vergroten van uw zelfredzaamheid en op het overnemen van uw dagelijkse persoonlijke verzorging waar u dit zelf niet meer kunt.

Welke vormen van verzorging zijn er?
Verzorging varieert van steunkousen aantrekken tot helpen met douchen. De verzorging die u ontvangt wordt door het CIZ in een bepaalde categorie ingedeeld afhankelijk van de zwaarte van de zorg.

Hoe regelt u verzorging?
Om verzorging te ontvangen heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op een indicatie. Wanneer u nog geen indicatie heeft, kunnen wij u helpen met de aanvraag hiervan.

Het is ook mogelijk om verzorging te ontvangen zonder dat u over een indicatie beschikt. In dat geval betaalt u wel zelf de complete zorgkosten.

Wat zijn de kosten?
Wanneer u een indicatie heeft wordt de verzorging betaald vanuit de AWBZ. Daarnaast betaalt u ook een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Meer weten? Bel gratis naar het CAK, (0800) 1922. Of kijk op de website van het CAK

Wat is verpleging?

Geven van injecties, wondverzorging, pijnbestrijding, stomaverzorging, handelingen die u waarschijnlijk niet zelf kunt uitvoeren. Wanneer u hiermee te maken krijgt is het fijn om te weten dat u toch goed en professioneel verzorgd wordt. Mijn verpleging richt zich op herstel van uw gezondheid of op het voorkomen van verergering van uw ziekte of aandoening. Hierbij horen ook verlichting van lijden en ongemak.

Welke vormen van verpleging zijn er?
Verpleging varieert van controle van de lichaamsfuncties tot gespecialiseerde handelingen. De verpleging die u ontvangt wordt door het CIZ in een bepaalde categorie ingedeeld afhankelijk van de zwaarte van de zorg.

Hoe regelt u de verpleging?
Om verpleging te ontvangen heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op een indicatie. Wanneer u nog geen indicatie heeft, kunnen wij u helpen met de aanvraag hiervan.

Wat zijn de kosten?
Verpleging wordt wanneer u een indicatie heeft, betaald vanuit de AWBZ. Daarnaast betaalt u ook een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Meer weten? Bel gratis naar het CAK, (0800) 1922. Of kijk op de website van het CAK

Wanneer u verpleging wilt ontvangen zonder dat u over een indicatie beschikt is dat ook mogelijk. In dat geval betaalt u wel zelf de complete zorgkosten.